Garantie si returnare

Atentie: 
Pentru produsele din categoria solutiilor de nutritie enterala, nu se poate exercita dreptul de retragere din contract si nu se poate efectua returul de catre consumator, alimentele destinate unor scopuri medicale speciale fiind exceptate expres de la reglemetarile legislatiei privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii in baza art 3 alin 3 lit i) din OUG nr 34 / 2014, cu modificarile ulterioare.

Returnarea produsului

Produsele, altele decât acelea a căror returnare nu este posibila (a se vedea supra mențiunea referitoare la categoria produselor alimentare medicale, pot fi returnate doar în ambalajul original, fără diferenţe cantitative şi calitative.

Dreptul la renunţare / Garanţia de returnare

Cumpărătorul poate renunţa la contract în termen de zece zile lucrătoare, fără precizarea motivului. Cumpărătorul îşi poate exercita dreptul la renunţare începând cu ziua în care i-au fost livrate efectiv produsele. Vânzătorul are obligaţia de a restitui suma plătită de Cumpărător în cel mult 30 de zile de la data renunţării.
Costurile de returnare ale produselor vor fi suportate integral de către Cumpărător. Vânzătorul are dreptul să pretindă despăgubiri pentru acoperirea pagubelor cauzate de utilizarea necorespunzătoare a produselor. Dacă produsele returnate în baza exercitării dreptului de returnare nu este în stare ireproşabilă, astfel încât să poată fi revândute, atunci Cumpărătorul are obligaţia de a plăti daune, în condiţiile în care deprecierea, distrugerea acestora, respectiv imposibilitatea de returnare a ei din orice alt motiv  s-a produs intenţionat sau din neglijenţă.
Dacă se dovedeşte la desfacerea ambalajului în faţa personei care face livrarea (curier), că produsele au fost deteriorate înainte de preluarea acestora, Vânzătorul asigură răscumpărarea imediată a produselor şi anularea vânzării. Orice deteriorare vizibila sau lipsă constatată la preluarea produselor trebuie specificată în procesul verbal  de constatare încheiat cu ocazia livrării între cel care le predă şi cel care le primeşte. Vânzătorul nu-si asumă responsabilitatea pentru eventualele deteriorări sau lipsuri constatate ulterior.